Zmarł ksiądz Jan Majewski

Zmarł ksiądz Jan Majewski. Wyjątkowy Przyjaciel rodziny Barczyków, Towarzysz samorządowców w wyjazdach do Watykanu organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Zasiadał w ławach poselskich Sejmu I Kadencji wraz z Kazimierzem Barczykiem – oboje byli również uczestnikami seminariów doktoranckich na UJ. W pogrzebie wziął udział Kazimierz Barczyk, Anna Jadowska-Barczyk oraz syn – Tomasz Barczyk z małżonką – Agnieszką.

Ksiądz Jan Majewski urodził się 3 czerwca 1942 roku w miejscowości Bartłomiejów w diecezji sandomierskiej. Drogę do kapłaństwa rozpoczynał dwukrotnie. Po raz pierwszy w diecezji sandomierskiej, gdzie po kilku latach przerwał studia seminaryjne. Następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, był też znawcą międzynarodowego prawa publicznego. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-politycznym kraju. Po zakończeniu sprawowania mandatu poselskiego powrócił na drogę do kapłaństwa i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, które ukończył w 1999 roku, przyjmując święcenie kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Stefanka. Jako duszpasterz szczególnie zapisał się w historii sprawowania posługi na rzecz potrzebujących na terenie Rosji, współpracując z Caritas na terenie Obwodu Kaliningradzkiego. Mimo doskwierających chorób ksiądz Jan Majewski angażował się w sprawowanie posługi kapłańskiej, także wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę z dziedziny prawa. Ksiądz Jan Majewski zmarł 10 lipca br. w Krakowie.