Żupa Solna w Wieliczce – Pomnik Historii Narodowej

W 1992 r. Kazimierz Barczyk złożył projekt ustawy o Przedsiębiorstwie państwowym szczególnej użyteczności publicznej ?Żupa Solna w Wieliczce ? Pomnik Historii Narodowej?. Projekt był wówczas szczególnie aktualny po wielkim wycieku wody pod ziemią, zagrażającym zalaniem najstarszej czynnej kopalni w Europie, obiektu wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, odwiedzanego co roku przez milion turystów.