I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji

23 kwietnia w Krakowie odbył się I Kongres Niskiej Emisji. Samorządowcy, naukowcy i ekolodzy z całej Polski zastanawiali się nad sposobami poprawy jakości powietrza nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale na terenie całego kraju.

Konferencję otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk, który przypomniał trudną sytuację związaną ze stanem powietrza w regionie oraz walkę samorządów o zmianę tego stanu rzeczy. ?Musimy uświadomić sobie rolę różnych środowisk w walce o czystość powietrza. To zarówno służby sanitarne, samorządowcy i naukowcy, jak i media, bowiem w dzisiejszych czasach smog jest gorszy niż smok wawelski sprzed tysiąca lat-mówił przewodniczący Barczyk.

W dyskusji wzięło udział liczne grono ekspertów reprezentujących różne środowiska, m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i wiele innych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. O doświadczeniach Krakowa w walce z zanieczyszczeniami powietrza mówił wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, który jako główne czynniki zanieczyszczeń w Krakowie wskazał niepohamowany wzrost liczby pojazdów, industrializację, duży ruch tranzytowy przez miasto, a przede wszystkim dużą ilość skumulowanych palenisk węglowych. ?Przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, m.in. przez dopłaty do likwidacji palenisk, termomodernizację obiektów, rozwój transportu szynowego w aglomeracji i samym mieście-wymieniał prezydent Trzmiel.
Kraków i Małopolska znajdują się w niechlubnej czołówce miejsc o największym zanieczyszczeniu powietrza, nie tylko w kraju, ale w całej Europie. Wśród dziesięciu europejskich miast o największym zanieczyszczeniu znajdują się wyłącznie miasta polskie i bułgarskie, z czego Kraków zajmuje niechlubne trzecie miejsce. Sejmik Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce podjął w 2013 r. uchwałę o likwidacji do 1 września 2018 r. palenisk na paliwa stałe na terenie całej gminy Kraków.