Błoto w polityce? Nie dziękuję. Ja wybieram: #krakówbezhejtu

Kim jestem

Szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem, który z wiarą spogląda na przyszłość swojej rodziny i ukochanej wnuczki. Od kilkudziesięciu lat jestem ponadto zaangażowanym społecznikiem. W czasach szkolnych wstąpiłem do harcerstwa. Ten krok kształtował we mnie poczucie wyższego obowiązku, hartował ducha i uczył zasad kierowania grupą. Jako najmłodszy zuch w samym środku nocy, po długim marszu, przy wspólnym ognisku złożyłem przysięgę wierności Ojczyźnie.

Więcej o mnie

Czym się zajmuję

Aktualnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Mam też zaszczyt od kilku kadencji przewodniczyć Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski  oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP,  a obecnie także Radzie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Aktywnie działałem na rzecz powstania jedynego na świecie Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Po raz kolejny zostałem wybrany na sędziego Trybunału Stanu.

Zobacz więcej

Aktualności

Forum Ekonomiczne w Krynicy: Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej

Przyszłość Grupy Wyszehradzkiej to zagadnienie, które podczas jednego z paneli Forum Ekonomicznego w Krynicy próbowali zgłębić eksperci. Jednym z panelistów był Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głównym tematem dyskusji była...

Demokratyczne przemiany środowiska prawniczego 1980 r.

  Krakowski Oddział IPN i „Dziennik Polski” przypominają. W okresie tzw. karnawału Solidarności demokratyczne przemiany objęły środowisko prawnicze Ruch związkowy pojawił się nie tylko w adwokaturze, ale również w sądach i prokuraturze, czyli instytucjach...

60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach

30 sierpnia 2019 Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach obchodziło 60-lecie. Jubileusz zorganizowano w Domu Strażaka. Piątkowa impreza zgromadziła wielu szanowanych gości. Do Zagórzan przybyli m.in. pan Kazimierz Barczyk- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa...

Charytatywny Piknik w Zagórzanach

20 lipca 2019 roku odbył się tradycyjny Piknik charytatywny w Zagórzanach. Co roku prosimy przybyłych gości, aby zamiast kwiatów przynosili artykuły szkolne, które przekazujemy najbardziej potrzebującym dzieciom z okolicznych szkół i placówek opiekuńczych. W tym roku...

Święto Francji

Tradycyjne oficjalne przyjęcie z okazji Święta Narodowego odbyło się w sobotę 13 lipca 2019 r. Konsul generalny Frédéric de Touchet gościł zaproszone osobistości w prestiżowej Willi Decjusza i jej ogrodach. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą wznowienia...

19. WIELKA PARADA SMOKÓW

  Smoki – temat przewodni każdej parady – każdorazowo traktowane są w innym ujęciu, jednak zawsze stanowią pretekst do podnoszenia kompetencji twórczych wśród uczestników, są także elementem integrującym wszystkie elementy wydarzenia. Parada Smoków każdego roku...

Inni o mnie

Opinie video

Nagrania video z opiniami o Kazimierzu Barczyku

Działalność charytatywna

Piknik w Zagórzanach

Wraz z żoną Anną angażujemy się w działalność charytatywną praktycznie od zawsze.
Od 18 lat organizujemy tradycyjne pikniki charytatywne w ogrodzie naszego domu w Zagórzanach. Z okazji imienin mojej Ani zbieramy tornistry, bloki, piórniki, zeszyty itp. dla dzieci z okolicznych szkół i ośrodków. Kilkuset gości zamiast kwiatów dla gospodyni przynosi pomoce szkolne, które przekazujemy w formie wyprawek dla najbardziej potrzebujących uczniów. Efekt tylko ostatnich dwóch lat to 651 wyprawek.

Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu

Jako Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jestem pomysłodawcą i organizatorem corocznej akcji PODARUJMY LATO DZIECIOM ZE WSCHODU. Od 2000 roku organizujemy wakacyjny wypoczynek dla dzieci z najuboższych polskich rodzin mieszkających na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Mołdawii i Rosji, które kultywują polskie tradycje, polskie obyczaje i polski język. W 19-tu edycjach tej akcji gościliśmy w Krakowie prawie 2,5 tys. dzieci ze wschodu.

Inne akcje. Światowe Dni Młodzieży

Przy okazji odbywających się w Krakowie w 2016 roku ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY gościliśmy w naszym domu w Zagórzanach 100 gości z Włoch, w tym nawet jednego z Zambii. Cała nasza rodzina zaangażowała się i dbała by wszyscy mieli co jeść, pić i gdzie spać, a także by bezpiecznie i sprawnie dotarli na uroczystości. A przy okazji zobaczyli Kraków. Wyjechali z Polski z samymi pozytywnymi wspomnieniami.

Medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ”

2018 Rektor i Senat UJ przyznał Kazimierzowi Barczykowi złoty medal „Kampus 600-lecia Odnowienia UJ” autorowi projektu ustawy Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w związku z zakończeniem budowy Kampusu dla prawie 20 tys. studentów.

Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego

2018 Rada Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wybrała Kazimierza Barczyka na Przewodniczącego Rady Muzeum jedynego w Polsce Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Konkurs na budowę Centrum Muzyki

2018 Powołanie Kazimierza Barczyka przewodniczącego Komitetu Honorowego Centrum Muzyki przez Zarząd Województwa Małopolskiego w skład Sądu Konkursowego Międzynarodowego Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego na budowę Centrum Muzyki w Krakowie.

Rada Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki

2017 Marszałek Województwa Małopolskiego powołał Kazimierza Barczyka do Rady Ambasadorów Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie, którego był jednym z inicjatorów.

Multimedia